HEZID

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Интелигентна, централизирана, йерархична и мащабируема система.

Виж повече
HEZID

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Интелигентна, централизирана, йерархична и мащабируема система.

Управлява контрол на достъп и работно време, като дава възможност за отчитане на присъствието на служителите.

С нея може да бъде контролирано влизането на определени лица в определени обекти и помещения. 

Системата може да се използва за фирми и предприятия, в които ръководството изисква наличието на различни справки (дневни, месечни, годишни) за моментното състояние на присъствие на персонала, отработени часове, отсъствия, закъснения, извънредни часове, командировки, неспазване на работното време и други.

 

Затвори

HEZID IMiS

Интелигентен многофункционален терминал за управление и контрол на работно време, предоставяне на услуги и многофакторна идентификация

Виж повече

HEZID IMiS

Интелигентен многофункционален терминал за управление и контрол на работно време, предоставяне на услуги и многофакторна идентификация

Терминалът IMiS предоставя възможност за двупосочна комуникация със системата HEZID. Архитуктурата е модулна, като може да бъде лесно конфигурирана според нуждите на клиента.

Възможни приложения са:

Многофакторна идентификация

Отчет на работно време и дефиниране на различни събития като срещи, командировки, начало и край на работен ден и др.

Предоставяне на различни по вид, време и цена услуги. Терминалът е подходящ за фирми, предприятия, училища, банки, спортни зали, басейни, пързалки, спа центрове, паркинги, хотели и др.

 

Затвори

 

Иновативен модул за разпознаване на вени на длан с изключително висока степен на достоверност на идентификацията. 

Виж повече

 

Иновативен модул за разпознаване на вени на длан с изключително висока степен на достоверност на идентификацията. 

Технологията осигурява изключително висока степен на достоверност на идентификацията.

Не изисква пряк контакт и не се влияе от замърсяване и атмосферни условия.

Биометричните модули за сканиране на вени на длан намират приложение както за стандартен отчет на работно време, така и в обекти, където се изискват високи нива на сигурност и многофакторна автентификация.

 

Затвори

HEZID

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИ СИСТЕМИ

Отворена система, поддържа стандартизирани протоколи за комуникация и позволява да се интегрира с външни системи.

Виж повече

HEZID

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИ СИСТЕМИ

Отворена система, поддържа стандартизирани протоколи за комуникация и позволява да се интегрира с външни системи.

HEZID поддържа стандартизирани протоколи за комуникация и може да се интегрира с различни системи, като:

- системи за видео наблюдение

- охранителни системи

- пожаро известяване

- системи за сградна автоматизация и др.

 

Затвори

Новини

Модул "Лични документи"

17.10.2017

Интеграция на четец за лични документи и автоматизирано регистриране на посетители.

Модул "Родителски контрол"

17.10.2017

Уеб базиран модул за справки за присъствие на ученици в учебни заведения, оборудвани със системи за контрол на достъпа HEZID.

Модул "Присъствие по зони"

17.10.2017

Модул за отчитане на присъствие в определени зони на даден обект. Предлага филтриране по период, зона и картопритежател.

Виж повече

ЗА НАС

Виртекс ООД е българска инженерингова компания, създадена през 2011 г. Предмет на дейност на фирмата е разработката и производството на системи за автоматизация и управление на сигурността. Основен продукт на фирмата е комплексната система HEZID.

Виж повече

ЗА НАС

Виртекс ООД е българска инженерингова компания, създадена през 2011 г. Предмет на дейност на фирмата е разработката и производството на системи за автоматизация и управление на сигурността. Основен продукт на фирмата е комплексната система HEZID.

Системата е централизира, йерархична, подходяща да служи, както за малкия офис, така и за големи корпорации със силно разпределена в географско отношение архитектура и специални изисквания към сигурността и регламента за достъп до вътрешните данни.

Мисия

Да осигуряваме напрекъснато повишаващо се качество при управлението и реализацията на проекти в областта на системите за автоматизация и контрол на достъпа и работното време, които да удовлетворяват и най-високите изисквания за ефективност и уют на работното място и дома.

Политика

На първо място за нас е удовлетвореността на клиентите ни. Предоставените от нас продукти и услуги винаги са съобразени с техните изисквания и стандартите в областта. Стремим се непрекъснато да развиваме и усъвършенстваме качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, като въвеждаме последните иновационни технологии за тях. Управляваме професионално ресурсите и процесите, като считаме служителите си за най-важния от тях.

 

Затвори