Партньори

Vilmat Holding

Компанията Вилмат Холдинг АД е дружество, специализирано в стратегическо управление на проекти в областта на слаботоковите и електрически сградни инсталации. Първата фирма в структурата му стартира своя бизнес - търговия и инженеринг на компютърни мрежи през 1990 година. Днес в състава на Холдинга са дружествата: Дейта Оптикс Болкънс, Нет Проект и Вилмат. В тях работят опитни специалисти, висококвалифицирани в своята област, а дейността им обхваща целия процес по предлагането на сградните инсталации - от проектирането, през търговията с материали за тях, до изграждането и поддръжката им.