Заглавие 1

Инцидентите по сигурността в училищата са актуална тема, към която общественото мнение има висока чувствителност. Това е растящ пазар, за който са отделят както бюджетни средства, така и средства по различни целеви програми. Съществуват различни стратегии и методи за справяне с темата сигурност на територията на детски градини, училища, университети и образователни центрове.
Съвременните решения гарантират паралелно решаване на няколко задачи като: контрол на достъпа, регистриране на присъствия/отсъствия на учащи и работно време на персонал, възможност за предоставяне на уеб базирани справки на родителите, управление на критични ситуации и гарантиране на пълна евакуация на сградите и др. 
ВИРТЕКС ООД предлага цялостни решения за сигурност, както и възможност за поетапно преобразуване или разширяване съществуващи системи.